SKU N/A Category Tag

Plugin Clearout Email Validation and Verification tích hợp một cách mượt mà với tất cả các biểu mẫu chính để xác minh địa chỉ email trong thời gian thực. Với sự kết hợp tuyệt vời giữa WordPress và Clearout, bạn có thể đảm bảo những điều sau:

  • Đăng ký/đăng ký chỉ cho người dùng hợp lệ.
  • Tránh các địa chỉ email rác, sử dụng một lần và giả mạo.
  • Chỉ cho phép sử dụng địa chỉ email công việc/thương mại trong các biểu mẫu đăng ký cụ thể.
  • Chặn nhà cung cấp địa chỉ email miễn phí như gmail.com / yahoo.com / hotmail.com nếu cần thiết.
  • Ngăn chặn đăng ký giả mạo và nhiều tiện ích khác.

Các quyền lợi:

Bảng giá các gói:

Giá trọn đời

Giá 1 năm

Giá 2 năm

Giá 3 năm

Clearout

Sử dụng 1 năm

Clearout Email Validator – Xác thực email theo thời gian thực trên các biểu mẫu WordPress

Sản phẩm này hiện tạm hết hàng.

Scroll to Top